Možnosti spolupráce

Hotely

          - dodavatel ubytování, garance nejnižších cen v rámci smluvního vztahu

          - analýza veřejné poptávky směrem k dodavateli

 

Agentury

          - smluvní zajištění klientely pro ubytování v rámci provizního systému odměn za zprostředkování

          - nákup agenturních služeb

 

Firemní klientela

          - nákup ubytovacích a eventových služeb

          - zaměstnanecké a další bonusové programy

 

Individuální klientela

          - nákup ubytovacích služeb v rámci pobytových balíčků fyzickými osobami.